Opening Round – 3/11- 12:00 p.m. – Game 1 – Henderson County vs. Ashland Blazer