Opening Round – 3/12- 8:00 p.m. – Game 8 – Graves County vs. Simon Kenton